TV Podhale
facebook
4.80
5.18
5.10
5.38

Aktualności

Wizyta adeptów z Niemiec

Data dodania: 24 luty 2010, Środa / Ilość wyświtleń: 6471

23.02.2010 odwiedzili naszą firmę wychowankowie i nauczyciele z Jobelmann Schule Berufsbildende Schulen I Stade /Niemcy/. W trakcie wizyty poznali oni specyfikę przeglądów technicznych wykonywanych w Polsce oraz zapoznali się z technologią napraw naszej firmy. Goście przybyli do Zespołu Szkół Technicznych już 7 lutego. W czasie trzytygodniowego pobytu sześciu z nich odbędzie staż, w ramach którego wspólnie z uczniami ZST przygotują wystawę z własnoręcznie wykonanych modeli pt. "Myślący samochód - systemy pojazdów samochodowych zwiększające bezpieczeństwo i komfort". Uczniowie będą uczestniczyli także w zajęciach teoretycznych oraz programie umożliwiającym poznanie dziedzictwa kulturowego oraz naukowo-technicznego naszego kraju. Wszystkie te działania są realizowane w ramach wspólnego programu europejskiego Leonardo da Vinci - Mobilność. Celem tego projektu jest wspieranie międzynarodowej mobilności osób w trakcie szkolenia zawodowego oraz połączenie teorii z praktyką. Propaguje także działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowaniu systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy.
Osób online: 2